Produkter för sjö och hav

Vi har skapat unika och lätt biologiskt nedbrytbara produkter för vistelse vid kusten, ute på havet och vid sjöar. Tvålen och schampot med sin klassiska doft, löddrar effektivt i saltvatten och är lätta att skölja av även i kyligt vatten. Var sparsam och använd aldrig mer tvål eller schampo åt gången än vad du behöver. Handdiskmedlet för saltvatten löser effektivt fett även i kallt vatten. Produkterna är lätt biologiskt nedbrytbara vilket innebär att de bryts ner efter bara några dagar. Ämnena ansamlas aldrig och kan därför inte bilda koncentrerade och skadliga mängder i vår känsliga natur.

Visa alla produkter