KÖPVILLKOR

Priser och betalning

Samtliga priser är inklusive moms. Du ser den totala summan du ska betala, inklusive frakt och moms, i kassan innan du bekräftar din beställning. Sjö&Hav erbjuder privatpersoner möjligheten att betala via Swish, kort eller faktura. Sjö&Hav använder Payex Sverige AB som leverantör av säkra betalningar.

Swishbetalning
Du signerar köpet i Swish-appen med BankID. Klart!

Kortbetalning
Du väljer ett lagrat kortnummer eller anger ett nytt (som kan sparas till nästa gång) och klickar betala. Klart!

Faktura
När du väljer faktura som betalsätt får du hem dina varor innan du betalar. Vid fakturabetalning tillkommer en faktureringsavgift om 19 kr. Du anger ditt personnummer och det postnummer du har till din folkbokföringsadress och resten av din adress hämtas automatisk och du får fakturan via post till den adressen. Leveransen av varorna sker till den adress som du angivit som leveransadress.

Se nedan för fullständiga villkor gällande betalningar via Payex Sverige AB:

 

Användarvillkor för PayEx Faktura

Information till Slutkund om behandling av personuppgifter, kreditprövning och om överlåtelse

Information som ska lämnas till slutkund är för närvarande denna:

Behandling av personuppgifter
Insamling av personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Sverige AB.

Personuppgifter PayEx behandlar

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss: såsom namn, personnummer, kundnummer, fakturanummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer och webbadress.

b) Uppgifter som behandlas när du använder tjänsterna PayEx Faktura eller PayEx Konto:
Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation, uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av avtalet, uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som PayEx haft med Kontohavaren eller annan behörig gällande kontot eller fordran som avtalet omfattar.

c) Uppgifter från andra källor: ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.

I syfte att hålla dina adressuppgifter aktuella kommer uppgifter om din folkbokföringsadress uppdateras löpande gentemot statens person- och adressregister, SPAR. Vid kreditprövning behöver PayEx inhämta information om dig från bolag inom Swedbank/PayEx-koncernen och i förekommande fall från externa kreditupplysningsföretag såsom UC. Vidare kan PayEx i vissa fall behöva genomföra kundkontroller som ett led i arbetet kring motverkan av penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom kontroll gentemot s.k. sanktionslistor.

Ändamål med behandlingen
PayEx behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att PayEx ska kunna fullfölja avtalet med kunden och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla PayEx produkter och tjänster.

Marknadsföring
Dina personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till dig (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av PayEx eller någon av PayEx godkänd samarbetspartner. Du kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som PayEx anvisar.

Överföring av personuppgifter
Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av PayEx. I dessa fall har PayEx ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till PayEx. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.
I vissa fall kan PayEx också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av PayEx komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgifter om krediten till UC:s kreditregister*.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla PayEx legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter PayEx har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till PayEx på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från PayEx (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att PayEx ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. PayEx kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com.

Adress: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

För mer information om hur PayEx behandlar dina personuppgifter, se www.payex.se/dataskydd

*Om Kreditregistret
De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

Information om kreditprövning
Kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Betalnings- och Leveransvillkor Faktura

Leveransvillkor
Leverans sker till din folkbokföringsadress. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor
Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 19kr

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande referensränta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Leverans

Leveransen sker i samarbete med PostNord och samtliga försändelser skickas med A-post. Sjö&Hav ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av PostNord. Sjö&Hav står för transportrisken, d.v.s. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur.

Returer

Sjö&Hav ger full returrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan. Varan ska returneras i obruten originalförpackning och vara i oförändrat skick, d.v.s. ej använd, förstörd eller skadad. Kontakta alltid vår kundtjänst innan du returnerar varor. Maila info@sjohav.se och ange ärende samt ordernummer så återkommer vi inom kort med instruktioner om hur varan returneras.

Vid retur skall varan förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från Sjö&Hav). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballage debiteras dig som kund. Sjö&Hav tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

Reklamationsrätt

Sjö&Hav ger alltid full ersättning vid reklamationer som kan anses vara av karaktären tillverkningsfel. Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria. När du skickar mejl är det viktigt att du anger namn, ärende samt ordernummer så har vi möjlighet att återkomma med instruktioner om hur den skadade produkten ska returneras.

Restnoteringar

Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern till dess att full leverans kan ske. I det fall din beställning påverkas av en restnotering meddelas du normalt via den e-postadress som är kopplad till beställningen. Delleverans kan göras men då efter kontakt med vår kundtjänst.

Reservation för ändringar

Sjö&Hav förbehåller sig för slutförsäljningar, tryckfel, fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor ska ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bilderna återger varans exakta utseende och beskaffenhet. Sjö&Hav förbehåller sig rätten att kunna ändra priser och villkor. Det pris som gäller är det vid varje givet köptillfälle.

Återbetalning

Eventuella återbetalningar görs via det betalsätt som du betalat med. Så snart din eventuella retur eller reklamation godkänts så gör vi en återbetalning. Detta kan ta upp till fem arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur. Om du precis gjort en beställning och du vill göra en förändring av din order kan vi hantera en återbetalning direkt. Detta förutsätter att vi inte har påbörjat handläggandet (plockning & packning) av din order så kan vi göra ändringar och återbetalningar mycket mer skyndsamt.

Sekretess & säkerhet

Vid en beställning uppger du personuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. I samband med registrering och beställning godkänner du samtidigt vår integritetspolicy . Här godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Sjö&Hav följer vid var tid gällande regelverk för personuppgiftshantering (GDPR) och du kan läsa mer om hur vi arbetar i vår integritetspolicy.

Åldersgräns vid beställning

Du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället. Är man yngre än 18 år får man beställa via målsmans (förälder eller liknande) omsorg. Målsman beställer då med eget namn.