Så jobbar vi med miljön

Ingredienser och miljö

Alla våra produkter är lätt biologiskt nedbrytbara vilket betyder att innehållet bryts ner i naturen efter några dagar och försvinner. Det innebär att ämnena inte kan skapa ansamlingar eller utgöra någon skada på miljön. Men om du som användare vill göra så liten påverkan som möjligt så kan vi rekommendera att hälla ut använt vatten i jorden, en bit från vattentäkten eller undvika användning direkt i stillastående vatten.

Vi jobbar tillsammans med kemister med att löpande se över våra recept för att hela tiden kunna erbjuda produkter med så liten inverkan som möjligt på miljön. Vi väljer att förhålla oss till EU-direktiv. Utifrån miljö- och konsumentsäkerhet går forskning och utvecklingen av nya ämnen framåt och nya bättre alternativ införs kontinuerligt. Vi väljer att använda de ingredienser som är minutiöst beprövade och testade, tills att en ny, alternativ ingrediens visar sig, enligt godkända studier, vara bättre och minst lika tryggt alternativ för konsumenten.

Det är bland annat därför vi fortsätter att använda oss av den omdebatterade ingrediensen Phenoxyethanol. EU har en tillsatt oberoende kommitté för konsumentsäkerhet som i Phenoxyethanol fall, har tagit fram ett gränsvärde på 1,0% vilket inte överskrids i våra produkter. Anledningen till att vi inte har bytt ut ämnet helt är för att det ännu så länge saknas ett minst lika beprövat och säkert alternativ. Men den dagen då det finns, planerar vi direkt för en uppdatering av recepten.

 

Miljömärkningar och produktutveckling

Idag har vi ingen officiell miljömärkning som backar upp våra miljö-claims. Anledningen till det är kostnaderna som kommer med detta. Vi är ett litet företag som just nu behöver lägga all vinst på att återinvestera i produktion och utveckling. Marknadsföring och märkningar får vänta ett tag. Svanen är ett mycket bra alternativ som grundar sig på EU-direktiv och vi kommer absolut att på sikt ansluta oss till någon form av miljömärkning.

När vi utvecklar våra produkter gör vi det genom att jämföra mot miljömärkningarna som Svanen och även Bra Miljöval. Vi tar också hänsyn till de aktuella debatterna om innehåll där märkningarna ännu inte har hunnit uppdatera sina regelverk. Vi samarbetar med Svenska producerande företag som besitter ett antal miljö ISO-certifieringar som även är ett krav för många av våra återförsäljare som t.ex. Apoteket AB. Alla våra produkter säljs idag via Apoteket AB som även har godkänt innehållet tillsammans med våra miljö-claims, vilka aldrig hade blivit godkända om de inte hade varit korrekta.

Sjö&Hav betalar också årligen en avgift till fti – Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att våra och andra företags flaskor och emballage ska kunna återvinnas. När vi utvecklar nya produkter väljer vi av miljöskäl att inte använda oss av flera förpackningslösningar, så som t.ex skyddande pappkartonger. Vi letar också ständigt efter nya plastmaterial för att på sikt kunna byta ut till bättre alternativ. Detta arbete är ständigt pågående och vi kan med hjälp av forskning och utveckling på området konstant förbättra oss. För Sjö&Hav är drömmen just nu att framöver hitta ett, för oss fungerande plastfritt förpackningsalternativ!

Sjö&Havs webbplats använder cookies.  Klicka här för mer info.

|