Så jobbar vi med miljön

Ingredienser och miljö

Inget schampo, diskmedel eller tvål kan vara bra för miljön men de kan vara så lite skadliga som möjligt. Alla våra produkter innehåller därför milda tensider och är lätt biologiskt nedbrytbara vilket betyder att innehållet bryts ner i naturen efter några dagar och försvinner. Ämnena hinner inte skapa ansamlingar som skulle kunna skada miljön. Om du som användare vill vara än mer försiktig så kan vi rekommendera att hälla ut använt vatten i marken en bit från vattentäkten så att vattnet filtreras genom jorden eller undvika användning direkt i stillastående vatten. Våra produkter är dryga och tål att användas i liten mängd.

Vi jobbar tillsammans med kemister som löpande ser över våra recept för att vi ska kunna erbjuda produkter med så liten inverkan som möjligt. Vi väljer att förhålla oss till EU-direktiv. Utifrån miljö- och konsumentsäkerhet går forskning och utvecklingen av nya ämnen framåt och nya bättre alternativ införs kontinuerligt. Vi väljer att använda de ingredienser som är minutiöst beprövade och testade tills att en ny, alternativ ingrediens visar sig enligt godkända studier, vara ett bättre och minst lika tryggt alternativ för både miljö och konsument.

Det är därför vi fortsätter att använda oss av den omdebatterade konserverande ingrediensen Phenoxyethanol. EU har en tillsatt oberoende kommitté för konsumentsäkerhet som i Phenoxyethanol fall, har tagit fram ett gränsvärde på 1,0% vilket inte överskrids i våra produkter. Anledningen till att vi ännu inte har bytt ut ämnet är för att det just nu saknas ett minst lika beprövat och säkert alternativ. Den dagen då det finns ett bevisat bättre alternativ planerar vi direkt för en uppdatering av recepten.

 

Miljömärkningar och produktutveckling

När vi utvecklar våra produkter gör vi det genom att jämföra mot bl.a Svanen och Bra Miljövals regelverk. Vi tar också hänsyn till aktuella debatter om innehåll där märkningarna ännu inte har hunnit uppdatera sina regelverk. Vi samarbetar med Svenska producerande företag som besitter ett antal miljö ISO-certifieringar som också är ett krav för många av våra återförsäljare. Alla våra produkter säljs idag via Apoteket AB som med sina noggranna tester har godkänt ingredienserna tillsammans med våra miljö-claims. Våra påståenden om miljöpåverkan hade aldrig blivit godkända av Apoteket AB om de inte hade varit korrekta.

Många konsumenter undrar varför vi inte har någon officiell miljömärkning som backar upp våra miljö-claims. Anledningen är att avgiften för att få använda en miljömärkning är idag för hög för oss. Vi är ett litet företag som just nu behöver lägga all vinst på att återinvestera i produktion och utveckling. Marknadsföring, som vi anser att märkningarna är, får vänta ett tag. Svanen är ett mycket bra alternativ som grundar sig på EU-direktiv och vi kommer på sikt att ansluta oss till någon form av miljömärkning.

Sjö&Hav betalar också årligen en avgift till fti – Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att våra och andra företags flaskor och emballage ska kunna återvinnas. När vi utvecklar nya produkter väljer vi av miljöskäl att inte använda oss av flera förpackningslösningar, så som t.ex skyddande pappkartonger. Vi letar också ständigt efter nya plastmaterial för att på sikt kunna byta ut till bättre alternativ. Detta arbete är ständigt pågående och vi kan med hjälp av forskning och utveckling på området konstant förbättra oss. För Sjö&Hav är drömmen just nu att framöver hitta ett, för oss fungerande plastfritt förpackningsalternativ!